Ακίνητα
Υπόλοιπο Δήμου Θεσ/νίκης
10000.00 Euro €
Ακίνητα
Αντίκυρα
400000.00 Euro €