Κοινότητα
Πολύγυρος
10000.00 Euro €
Κοινότητα
Χίος - Καμποχώρων
5000.00 Euro €