Κοινότητα
Βαρδάρης - Δικαστήρια
5000.00 Euro €
Κοινότητα
Άνω Καλαμάς
5000.00 Euro €
Κοινότητα
Φιλιππιάδα
5000.00 Euro €