Κοινότητα
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
170102.00 Euro €
Κοινότητα
Ιστορικό Κέντρο
21320.00 Euro €